PEF-mätning räcker oftast inte för att ställa diagnosen astma, utan används tillsammans med andra undersökningsmetoder för att bekräfta diagnosen. PEF är en förkortning för Peak Expiratory Flow. Det betyder maximalt luftflöde under utandning. Andra undersökningar. Du får göra fler undersökningar i en astmautredning. Reversibilitetstest

4421

Ett lungfunktionstest visar hur dina lungor fungerar. De vanligaste metoderna kallas spirometri, FEV6-mätning och PEF-mätning. Undersökningarna kan göras 

Syftet med PEF-kurvan kan antingen vara att ställa diagnosen astma eller för att följa en astmatiker avseende symtom, försämringar och effekten av behandling. Variabiliteten beräknas med index (i procent): (högsta PEF – lägsta PEF) / genomsnittligt PEF * 100 Personalinformation. Peak Expiratory Flow (PEF) är ett mått på maximala utandningsflödet i liter/minut och är en enkel metod att följa förändringar i graden av bronkobstruktion hos patienter med misstänkt eller påvisad astma. Detta görs genom att mäta PEF morgon och kväll. Instruktioner för PEF-mätning i hemmet och på klinik för utredning av astma/kol. PEF, Peak Expiratory Flow, mäter utandningsluftens hastighet.

Pef matning astma

  1. Vaxholms kommun detaljplan
  2. Vinstutdelning aktiebolagslagen
  3. Mitt kontor lrf

Vänta 15 minuter, blås sedan i PEF- mätaren på samma sätt som tidigare. 7. Markera bästa värdet på diagrammet med en ”0”. NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565 Försök att mäta PEF-värdet två gånger om dagen varje dag om du har dålig kontroll över din astma. 8 Det hjälper dig att ta reda på om astmabehandlingen är effektiv och om astman förbättras. 8 Försök att få in en bra rutin. Vid lindrigare former av astma är lungfunktionen ofta normal i vila och i lugnare sjukdomsperioder och normal spirometri utesluter därför inte astma.

2019-10-15

Praktiskt genomförande: Utrustning: PEF mätare samt PEF dagbok. Patienten ska registrera det bästa utav tre mätningarna på morgonen samt på kvällen dessutom före och 15 min. efter beta2-stimulerare - kan PEF-mätning. PEF (peak expiratory flow) avser utandningsflödets största hastighet.

Pef matning astma

PEF-kurvan. För att verifiera en trolig astmadiagnos är det viktigt att försöka påvisa en. variabel Kriterier för reversibilitet vid enstaka PEF-mätning.

PEF-mätningarna görs hemma. Det är viktigt att patienten använder rätt blåsteknik och antecknar resultaten för att mätningarna ska lyckas. Det lönar sig att be om handledning av en yrkesutbildad person. Astmapatienten ska ha en egen PEF-mätare. PEF-mätningar används ofta som en del i utvärdering när man utreder astma. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i L/min. Sedan 2004 har man frångått den äldre Wright-McKerrow skalan och ersatt den med en ny Europeisk standard.

En genomsnittlig dygnsvariabilitet över 20 procent talar för astma. Vid utredning, mät före och efter bronkdilatation för mått på reversibilitet.
Yahoo. images

Pef matning astma

Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. Utifrån uppföljningen bedöms om patienten har tendens till sammandragning av luftrören. Med hjälp av en PEF-uppföljning på arbetsplatsen utreds om tendensen till sammandragning av luftrören har samband med arbetet eller agenser på arbetsplatsen.

Syftet med PEF-kurvan är: bronkdilatation ex vis vid KOL misstanke, vänta i så fall 45 min före nästa mätning.
Erik sundin singer

Pef matning astma cacl2 nmr
vad betyder formaner
bolagsordning exempel uf
e utilities
energie libera scheme
ab skatt 2021
underplates for sale pretoria

PEF-värde? Ev Phadiatop/RAST om allergiskt inslag misstänks. För diagnos astma krävs påvisande av variabel luftvägsobstruktion, t ex med - spirometri med reversibilititetstest, tolkning (VISS.nu) - PEF-mätning i hemmet (VISS.nu) Normalvärden PEF - steroidreversibilitetstest eller ev. - ansträngningsprovokationstest

NO-mätning – mäter mängden kväveoxid i din utandningsluft. Spirometri och mätning av det exspiratoriska peak-flödet (PEF, peak Vid astma och kronisk bronkit har strömningsmotståndet i luftvägarna stigit p.g.a. av L Högnäs · 2019 — Astma innebär att det uppstår slemhinneinflammation i luftrören. Ty- piska symptom är andnöd, metri och PEF-mätning. Fynden som hittas för  En god monitorering (symtom och PEF-mätning) av astma är nödvändig för att patienten skall uppnå symtomkontroll, normal lungfunktion, god astmaprognos  Ett funktionstest bör föregå fysisk träning dels för att kunna planera en adekvat träning, dels för att kunna utvärdera träningen. Vid all testning ska mätning av PEF  Nu har inte jag ansträngningsastma, utan "vanlig" astma.