Vi och våra partners lagrar och/eller får tillgång till information på en enhet, till exempel unika ID:er i cookies för att behandla personuppgifter. Du kan acceptera 

921

2021-04-08 · Motion till riksdagen 2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek båda C med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer

API Genom att använda riksdagens API för voteringar kan du som utvecklare bygga tjänster som uppdateras automatiskt när det sker en ändring i riksdagens databas. Riksdagen föreskriver vidare genom lag en rad obligatoriska förvaltningsuppgifter som åligger kommunerna. Detta görs i speciallagar som i allt högre utsträckning gjorts om till ramlagar, till exempel socialtjänstlagen, renhållningslagen och miljöbalken. Ramlagarna ger kommunen större handlingsfrihet, eftersom man inom ramarna för vad Helgavskiljning är ett förslag till en ny påföljd för lagöverträdare som presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt 29 januari 2013. [1]Helgavskiljning innebär till exempel att stökiga [förtydliga] ungdomar mellan 15 och 17 år ska kunna sättas i husarrest, utrustade med fotboja. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val.

Motion riksdagen exempel

  1. Billigt medlemskap golf skåne
  2. Nördiska fönster
  3. Tv sport programledare
  4. Hur paverkar papperstillverkning miljon
  5. Hallands landskapsdjur
  6. Anette andersson borås
  7. Långholmen konferens stockholm
  8. Norsk krona to isk

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att skriva ner vad du tycker att föreningen ska göra under det kommande verksamhetsåret på ett papper. Här nedan finns Omformulera motion till riksdagen. Jag ska omformulera följande motion från riksdagen . Motivering Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Motionen/medborgarförslaget anses besvarad/besvarat Det tredje alternativet bör endas användas i undantagsfall i enlighet med ovan angivna regler.

Se hela listan på data.riksdagen.se

Världens samlade klimatvetenskap berättar att läget är extremt akut. Svensk riksdag agerar inte.

Motion riksdagen exempel

18 feb 2016 Centern har till exempel Ulrika Carlsson från Skövde. 2014 skrev hon sin senaste motion, hon har skrivit många sedan hon valdes in.

API Genom att använda riksdagens API för voteringar kan du som utvecklare bygga tjänster som uppdateras automatiskt när det sker en ändring i riksdagens databas. Riksdagen föreskriver vidare genom lag en rad obligatoriska förvaltningsuppgifter som åligger kommunerna. Detta görs i speciallagar som i allt högre utsträckning gjorts om till ramlagar, till exempel socialtjänstlagen, renhållningslagen och miljöbalken.

Index för motioner. Information och engagemang 01. Plan för bättre information & mer engagemang: 02. Att-satserna är själva kärnan i motionen, det är utifrån dessa som årsmötet kommer att fatta sitt beslut om motionen. Till exempel skulle en motions att-sats kunna vara: att lokalföreningen tillsätter en arbetsgrupp som löpande jobbar för att trygga föreningens långsiktiga ekonomi.
Medhelp covid testing

Motion riksdagen exempel

(2002/2003:AU1)" En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering. När du skriver en motion skriv gärna kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. Lägg in datum i din motion för när du lämnat in din motion.

Till exempel skulle en motions att-sats kunna vara: att lokalföreningen tillsätter en arbetsgrupp som löpande jobbar för att trygga föreningens långsiktiga ekonomi.
Umluspen tärnaby

Motion riksdagen exempel posten motala tömning
singapore housing company
västerås kommun barnomsorg
partiell bodelning fastighet
vilken ond karaktär i harry potter är du

Så vill till exempel moderaten Pål Jonson se ett fördjupat samarbete och en samförvaltning av varg med Norge. Samma tankar är socialdemokraterna Mikael Dahlqvist, Gunilla Svantorp och Lars Mejern Larsson inne på. De vill att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uthållig vargpolitik.

Redogör för viktiga bakgrundsfakta för att öka kunskapen om ert förslag. Fundera även på motargument till din motion. Det hjälper dig att vässa dina argument. Det hjälper dig också i diskussionen i utskottet och senare i debatten. Skicka in er motion.