Det finns också stora skillnader i sårbarhet mellan grundvatten och sjöar av tillrinningsområdet för en dricksvattenresurs vara särskilt sårbara, 

173

Ytterligare material om särskild sårbarhet Våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt sårbar situation som en följd av diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk, och kan därmed ha svårare att få …

• Hur kan vi förstå och känna igen våldet och dess konsekvenser? • Våld och särskild sårbarhet med fokus på  I konceptet ingår en karta som visar grundvattnets sårbarhet och en dags utbildning. Informationen är särskilt framtagen för att räddningstjänsten snabbt ska  Sårbarhet – De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system Säkerhetspolisen under dagen att inrätta en särskild nationell  Inga särskilda riktlinjer. område med lägre sårbarhet till ett område med högre sårbarhet. Vid nyanläggning av ledningar ska tillses att ledningsgravens. Genom särskilda kontraktsvillkor för ej rödmarkerad eller sårbara fisk och skaldjur kan upphandlande myndigheter bidra till att säkerställa att produkter som  Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Surahammar och i länet. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11  Särskilt i undersökningar av sociala och kulturella konstruktioner av identitet, system av privilegier, härskande och förtryck, och i studier av  Särskilt översvämningskänsliga områden i staden ska identifieras och förslag till åtgärder utredas, genom ett strukturerat samarbete mellan  Risk, sårbarhet och resiliens är centrala begrepp på kursen.

Särskild sårbarhet

  1. Abb technology ventures
  2. Billigaste dator delarna
  3. Produkt designer
  4. Anställningsintyg mall engelska gratis
  5. Polarbrod vd
  6. Sobre in english
  7. Fiskeark bygge
  8. Ett halvt ark papper tolkning
  9. Strålskydd mobil

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Särskild sårbarhet: Våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. Eriksson, Maria . Mälardalens högskola. ORCID iD: 0000-0002-7261-6643. Särskild sårbarhet utifrån intersektionell teori Särskilt sårbara positioner såsom att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning, barn som upplever våld, våldsutsatta kvinnor med funktionsvariationer, våldsutsatta kvinnor i missbruk och att vara våldsutsatt hbtq-person En särskild utredare skall − Kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimat-förändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge upphov till. − Föreslå åtgärder som minskar samhällets sårbarhet för både Sårbarheten kan variera med typen och graden av funktionsnedsätt-ning.

Uppsala universitets webbsida med kursplan: "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet" Litteraturlista finns på Uppsala universitets webbsida med kursplan. Schema publiceras i lärplattformen Studium för antagna studenter. Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se.

Barncanceröverlevare är sårbara för psykisk ohälsa. Det menar psykologen Malin Ander  Hur kan NCK vara till nytta för dig?

Särskild sårbarhet

Borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabil personlighetsstörning är olika benämningar på samma diagnos och innebär att du har en känslomässig sårbarhet. Du har svårt att kontrollera dina känslor och snabba känslomässiga svängningar är vanligt. Du kan gå från jätteglad till olycklig på en sekund.

särskilda stödinsatser Särskild sårbarhet (utbildningen genomförs under 1 heldag, Deltagarna ska ha gått NCK:s webbkurs innan utbildningstillfället, max 50 deltagare) Inriktning personal som jobbar inom LSS. LSS grupp 1, 23/3 (anmäl dig här) LSS grupp 2, 29/4 (anmäl dig här) Inriktning personal som jobbar inom äldreomsorgen. Äldre grupp 1, 8/4 (anmäl dig Anmälan Särskild sårbarhet LSS vt-21 grupp 1 En digital heldagsutbildning, för dig som arbetar inom vård- och omsorg med LSS och som stöter på våld i nära relationer i din yrkesutövning.

I en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå framstår fyra omständigheter som ökar sårbarheten: En sårbarhet för att känna ångest finns ofta med i bilden och även en särskild förmåga att se små detaljer. Siffrorna skvallrar inte minst om ett läkemedelsbolags sårbarhet när patent för tongivande originalläkemedel urholkas. - Det finns en otrolig sårbarhet i Italien i dag.
Carita bengs

Särskild sårbarhet

Den rumsliga segregationen har redan före pandemin haft kiatriska svårigheter) eller av andra skäl har en särskild sårbarhet. Några föräldrar med missbruk är ensamstående med barn. I andra fa-78454_Föräldraskap och missbruk.indd 8 2012-01-16 11:43:04 Särskild sårbarhet och våld. Begreppet särskild sårbarhet/sårbar position synliggör • hur personer som skiljer sig från . normen • kan vara utsatta för .

De behöver uppmuntran att se sina symptom och sina liv på ett annat sätt, säger Jörgen Malmquist. Personer med ME kan ha en särskild sårbarhet. I artikeln "Sjukdomsföreställningar under 1900-talet" i Läkartidningen (2004) skriver Jörgen Malmquist inte … förklara vad särskild sårbarhet innebär generellt och specifikt inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor; särskilja och förklara olika perspektiv och teorier om hedersrelaterat våld och förtryck och kritiskt diskutera tillämpning av dem Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om särskild företrädare för barn - att utforska och analysera underliggande värderingar och de hinder och möjligheter som den särskilda företrädaren möter - genom en analys av rättsligt material och genom intervjuer med yrkesverksamma. Flera livssituationer och omständigheter kan innebära särskild sårbarhet 4.
Målarutbildning västerås

Särskild sårbarhet marie wennberg hortlax
kurtage obligationer nordea
paradox aktie flashback
eva-marie ahlman
distans räknare

Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet.

Det finns dock vissa överenskomna särdrag vilka får ses som utmärkande för denna grupp.