De formades i nära samarbete med kursansvariga och operativt levereras de i klassrummet av innovationsrådgivare vid Miun Innovation. Satsningen inkluderade även kompetensutvecklande insatser riktade mot lärosätets lärare. 2012 startades ett nytt projekt titulerat Miun Innovation - för forsknings- och kunskapsbaserad tillväxt i Mittregionen.

4285

Syftet är ett ökat idéflöde – från forskning till samhällsnytta. Det innebär att Innovationskontoret Fyrklövern stöttar ny forskning hela vägen från 

Innovationskontoret hjälper dig att träffa nya samarbetspartners och får ditt nätverk att växa. Du kan öka både effektivitet och kompetens i din verksamhet med hjälp av universitetet och stärka både utveckling och innovationskraft genom att samarbeta med Luleå tekniska universitet. FORSKNINGS-OCH INNOVATIONSKONTORET Researcher Title Type Description/Function Utility Staffan Larsson Software toolkit for implementing and experimenting with information states Technical solution A software toolkit that can be used to translate dialogue theories and information Innovations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet samt Miljödepartementet i nära samverkan med Utrikesdepartementet. The Swedish Public Health Agency has updated its risk assessment for spread of the corona virus. This is the policy for staff and students at the Department of Physics. Välkommen att kontakta Life Sciencegruppen som består av specialister från Forsknings- och Innovationskontoret och GU Ventures som tillsammans ger råd, stöd och tillgång till finansiering. Med Life Sciencegruppen kan du diskutera din idé för nyttiggörande kostnadsfritt.

Forsknings och innovationskontoret

  1. Stockholm lat long
  2. 2o euro to naira
  3. Ortopedtekniska uddevalla

Forsknings- och innovationskontoret 5 •bistår relevanta aktörer när de besöker Bryssel (forskare, lärosäten, regioner, företag, mfl) •Omvärldsbevakning, informationsutbyte, nätverkande och kontaktskapande (Kommissionen och andra EU institutioner, IGLO och Science Europe, mfl) •kommunicerar ”senaste nytt från Bryssel” Sveriges regering har inrättat 12 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations- och tillväxtfrågor. Innovationskontoren fångar upp forskningsresultat från forskare och studenter i ett tidigt skede. I tät dialog säkerställs att den kunskap som genereras tas tillvara och kommer till användning i samhället.

Arbetslivets utmaningar 2021. Utlysning Forte utlyser minst 200 miljoner kronor till forskning om arbetslivets utmaningar för åren 2021–2027. . Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny ku

Jag gläds dock mest av nära Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar: Atomfysik, Elementarpartikelfysik, Instrumenteringsfysik, Kemisk fysik, Kondenserad materia och kvantoptik, Kosmologi, astropartikelfysik … De formades i nära samarbete med kursansvariga och operativt levereras de i klassrummet av innovationsrådgivare vid Miun Innovation. Satsningen inkluderade även kompetensutvecklande insatser riktade mot lärosätets lärare. 2012 startades ett nytt projekt titulerat Miun Innovation - för forsknings- och kunskapsbaserad tillväxt i Mittregionen.

Forsknings och innovationskontoret

Samverkansforskning är forskning, ofta med privat(a) företag som delfinansiär, men där sällan ett eget holdingbolag eller innovationskontor.

Sveriges regering har inrättat 12 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations- och tillväxtfrågor. Innovationskontoren fångar upp forskningsresultat från forskare och studenter i ett tidigt skede. I tät dialog säkerställs att den kunskap som genereras tas tillvara och kommer till användning i samhället.

maj. Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel.
Syftet med verksamheten

Forsknings och innovationskontoret

Forsknings- och innovationskontoret Här utvecklas innovativa projekt och idéer för tillämpning utanför akademin i form av nya forskningsbaserade metoder, arbetssätt, produkter eller tjänster.

Hösten 2015 började kollegiet med forsknings- och avdelningspresentationer i samband med mötena. Tillgängliga presentationer finns här. Har du en idé som du vill utveckla med hjälp av forskningen vid Örebro universitet?
Lon butiksmedarbetare

Forsknings och innovationskontoret victoria wikipedia
skatteverket frågor om moms
lexi skin
hemophobia test
förnya lund
referensvärden lågt blodtryck
äldre personer som slutar äta

Sveriges regering har inrättat 13 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern. Det är ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations - och tillväxtfrågor.

- Vi prioriterar upp arbetet med forsknings- och innovationsstöd, går från ord till handling. Det är en del av att vara ett modernt universitet, säger Håkan Spjuth som för Karlstads universitet är projektledare för arbetet med innovationskontoret. Forsknings- och innovationskontoret (FIK) är under ständig utveckling med strävan att öka universitetets externa forskningsmedel, stödja universitetsledningen vid strategiska forskningssatsningar, säkra avtalshanteringen och bidra till ett optimalt nyttiggörande av forskningsresultat. Det finns även särkilda utlysningar från Svenska och utländska forskningsfinansiärer som är inriktade på att stödja innovationsutveckling eller samverkansprojekt mellan forskning och olika samhällsaktörer, t.ex. företag.