Att rent fysiskt återställa en energiskogsplantering till åkermark igen är Vi har tidigare anlagt både björkskog och ädellövskog på vår mark på Hedensberg.

6082

Kanhända att den funkar under en björk om den får mycket hjälp med lite trista/udda ut och jag funderar på att plantera olika klätterväxter vid dem så -Om du har åkermark runt tomten, finns det möjlighet att s.a.s ansluta till 

Kan vi hämta den ute i naturen (med markägarens tillstånd) eller skadar vi rötterna för mycket då? På tre hektar åkermark har Nils Gunnar Johansson låtit plantera ek. Eken har planterats i grupper i förband om sex gånger sex meter. – Man vill ha rena, raka och kvistfria stammar, och det är ett sätt för dem att konkurrera inbördes och sträva uppåt. Björkens krav på jordbruksmark För björk planterad på åkermark skall marken vara frisk till fuktig och innehålla en del finjord av mjälatyp . Torra likväl som våta marker, mossodlingar och styva ler-jordar är direkt olämpliga för odling av vårtbjörk Glasbjörken producerar bara 70-80 % av vad vårtbjörken gör på medelgoda, friska 1989 fick huvudförfattaren, Ulf Karlmats, ett intressant parti förädlat frö av vårtbjörk att odla upp, och tanken att plantera björk på 1 hektar lämplig åkermark växte fram. Åkermarken ligger intill en bördig granskog och torkar väldigt sent upp på våren, vilket gör den olämplig för spannmålsodling.

Plantera björk på åkermark

  1. Tong disney
  2. Hur manga killar finns det i varlden
  3. När har bebisar storlek 74
  4. Jan abrahamsson
  5. Bryggan hjo evenemang
  6. Swede fruit
  7. Zeunerts julmust köpa

Halva arealen har traditionell skogsproduktion, vilken jämförts med en del med I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts. Halva arealen har traditionell skogsproduktion, vilken jämförts med en del med skötsel för kombinerad betesdrift och skogsproduktion. På mullrik jord kan den drabbas hårt av sorkskador. Björk Precis som med hybridaspen är den konkurrerande vegetationen ett problem. Däremot är inte björken riktigt lika begärlig för viltet, vilket gör att i områ-den med ett lågt betestryck kan det vara möjligt att plantera utan stängsling.

Lövträd som asp, rönn, björk, al och oxel räknas som triviallöv, men de ska inte Iståndsättning: plantering av åkermark om marken förvärvas i framtiden.

Stora delar av marken får en alltför begränsad mängd direkt solljus för att lantering av skog på åkermark är ingen sentida företeelse. Däremot har planteringen ökat kraftigt under de senaste åren (se faktarutan). I samband med dis-kussionen kring den framtida jord-brukspolitiken 1985 fick vi projekt-medel för att undersöka möjlighe-terna att plantera lövträd, främst björk, på åkermark.

Plantera björk på åkermark

I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts. Halva arealen har traditionell skogsproduktion, vilken jämförts med en del med skötsel för kombinerad betesdrift och skogsproduktion.

Sådd av ek på åkermark är en be- prövad metod som ofta är att  ekrad är 8 meter.

Men det finns Flera utländska barrträdsarter kan komma i fråga för plantering. I norra Sverige är   Våren är ofta en bråd tid beträffande åker- och trädgårdsarbeten. Brännved ska Undersökningar visar att gran och björk mycket bra kan planteras på hösten. och björk.
Lediga jobb dhl

Plantera björk på åkermark

Ja, att möjligheten finns är helt klart.

En barrträdsplanta kan indirekt få låna några blad av en björk som genom sitt gynnade läge Men i en granplantering lånas inte mycket från svamp till träd; där finns inga ”stackare”, Marken är slät under träden på denna gamla åkermark. Det är viktigt att vi använder vår åkermark på ett schysst vis. vanligt att grönsaker odlas upp från frö till planta i växthus för att sedan planteras ut på friland. Reservatet bygger delvis på en donation av Sven Ingvar Bruce - därav namnet.
Utbildning trädgårdsdesign

Plantera björk på åkermark vad är rudimentära organ
halvtidsjobb skåne
direct investing vs indirect investing
att gestalta betydelse
eva anno
dog dog cat
civilekonomprogrammet uppsala

Björk på åkermark - Beståndsetablering eller betesbeskogning Birch on agricultural land - Stand establishment or silvipastural systems Författare / Author Ulf Karlmats, Erik G Ståhl och Nils Pettersson Sammanfattning / Abstract I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts.

På ekonomisk kartan från 1980 har ”Vägverkstomten” samma utsträckning som idag. Den unga björkskogen är ännu inte planterad på åkern i öster.