Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor inom utbildning, organisation, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). …

5248

De särskilda behörigheterna är grupperade i olika områdesbehörigheter (A1–A15), där varje område motsvarar vissa högskoleutbildningars krav på behörighet. Om du till exempel vill studera till psykolog bör du ha områdesbehörighet, A5.

Områdesbehörighet 5. Examen: Psykolog, Socionom: Behörighetskrav: Matematik B, Samhällskunskap A: Områdeskurser: Biologi A - 0.50 meritpoäng Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng Filosofi A - 0.25 meritpoäng Människan socialt och kulturellt - 0.50 meritpoäng Psykolog Socionom Undervisning Områdesbehörighet A6 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Engelska 7 – 1,0 Matematik 2 – 0,5 Matematik 3 – 0,5 Matematik 4 – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Studie- och yrkesvägledare Områdesbehörighet A6 a Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 alt. Bi1+Fy1a alt.Fy 1b1+Fy 1b2 +Ke 1 Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor inom utbildning, organisation, hälso- och sjukvård. Många psykologer arbetar med förebyggande, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Psykologens uppgift är att främja psykisk hälsa och att arbeta för ökad livskvalitet och hållbarhet hos individ och samhälle. Områdesbehörighet A5 (matematik 2a/2b/2c, samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 5 (Ma B och Samhällskunskap A) Tabell för områdesbehörigheter OMRÅDE Examina Avdelning A Områdes- kurser behörig-het Avdelning B Avdelning C Avdelning D Gymnasieexamen: Ämnesplaner i gymna-sieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 samt för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning … Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan. Psykolog - Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a alt 2b alt 2c & Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2.

Psykolog områdesbehörighet

  1. Skatteverket pengar tillbaka
  2. Vim gitignore
  3. Infotorg juridik lediga jobb
  4. Civilingenjör datateknik engelska
  5. Arrendera restaurang skåne
  6. Streckad linje powerpoint
  7. Svenska folkhälsoinstitutet

Kurskrav: Yrkesexamen: Nr 1. Hi 1b, Sh 1b. Jurist. Nr 2 Psykolog, Socionom. Nr 6. Sh 1b.

En psykolog med inriktning mot idrott har kunskaper för att arbeta brett inom idrottsområdet, till exempel elitidrott, men även med förebyggande arbete, friskvård och hälsa. Psykologer arbetar inom många olika områden, till exempel inom vården, skolan och förskolan, kriminalvården, försvaret och arbetsförmedlingen.

För att komma in på Psykologprogrammet behöver du områdesbehörighet A5. Det innebär att du ska ha läst ett gymnasieprogram där följande ämnen ingår: Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c; Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 • Psykolog-examen • Socionom-examen A5 • Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt • Matematik 2c • Samhällskun- Tabell för områdesbehörigheter Förutom huvudområdet psykologi, ingår även inslag från pedagogik, sociologi och juridik. Du kommer även att få grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapiterapi (PDT respektive KBT). Kunskap om utveckling av individer, grupper och organisationer är andra stora moment i utbildningen till psykolog.

Psykolog områdesbehörighet

Områdesbehörighet A5. Behörighetskurser. Kurskod. Yrkesexamina. Matematik 2a/2b/2c. MATMAT02a/b/c. Psykolog. Samhällskunskap 1b 

Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, hälsa, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att Områdesbehörighet A5 Behörighetskurser Kurskod Yrkesexamina Matematik 2a/2b/2c MATMAT02a/b/c Psykolog Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2 SAMSAM01b SAMSAM01a1+SAMSAM01a2 Socionom Utbildningsområde Undervisning Områdesbehörighet A6 Behörighetskurser Kurskod Yrkesexamina Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2 Förkunskapskrav.

Psykologer kan också arbeta med yrkes och utbildningsval och med rekrytering och urval i företag och organisationer samt inom försvaret. I Sverige finns det idag ca 10 000 yrkesverksamma psykologer.
Krav revisor utbildning

Psykolog områdesbehörighet

Du bör också kontrollera med Högskoleverket och Socialstyrelsen att utbildningen håller den kvalitet som de kräver för att anse den motsvara svensk psykologexamen och vara legitimationsgrundande. Psykologer kan arbeta inom social omsorg, hälsovård, psykiatri, organisationer eller vara egna företagare. Som psykolog får du arbeta med enskilda individer eller med grupper men det är inte heller ovanligt att psykologer arbetar med verksamhetsutveckling.

Vill du veta hur du räknar ut dina meritpoäng? På studentum.se finns all information du behöver om meritpoäng och områdesbehörighet! Psykologutbildningen i Sverige ses traditionellt som en generalistutbildning.Det vill säga att den examinerade psykologen, oavsett studieort, studerat många olika psykologiska teorier och metoder inom flera områden och äger ett kunnande inom flera tillämpningsområden.
Montessori maria secondary school mwanza

Psykolog områdesbehörighet analys av lönsamhet
fy bubblan
fackförbund tjänstemän bygg
hrimnors hymn sledgehammer
perstorps kommun karta

De särskilda behörigheterna är grupperade i olika områdesbehörigheter (A1–A15), där varje område motsvarar vissa högskoleutbildningars krav på behörighet. Om du till exempel vill studera till psykolog bör du ha områdesbehörighet, A5.

Områdesbehörighet A5 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Utbildningsplan Dnr GU 2019/3142 (S2PSY) Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng / Programme for Master of Science in Psychology, 300 credits Förutom allmän behörighet krävs områdesbehörighet 5, behörighetskurser Matematik B och Samhällskunskap A med lägst betyget godkänd/3.