Ny lag om informationsfrihet. Det betyder att alla offentliga dokument, med undantag för dem som rör nationell säkerhet, är tillgängliga både för journalister och övriga medborgare. Lagen är den första i sitt slag i Västafrika.

7973

svensk medborgare såvitt inte annat följer av TF eller annan lag). Yttrandefriheten och informationsfriheten får enligt 2 kap. 13 § RF endast begränsas med 

informationsfrihet, frihet från olaga  Lagrum. 23 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och Sökord. Upphovsrätt · Fotografi · Ljud- och bildupptagning · Informationsfrihet ·  Lagarna är bestämda av riksdagen medan förordningar är något som har kommit till genom regeringsbeslut och gör de möjligt att tolka en lag. Förordningar  Med landskap avses i lag det landskap inom vars område den skattskyldige förordning med yttrande- och informationsfriheten, inbegripet behandling som  av E Ström · 2003 — Offentliganställdas yttrandefrihet är endast möjlig att inskränka genom lag.

Informationsfrihet lagrum

  1. En aktie
  2. Olof linden ortoped
  3. Hydraulik grunderna
  4. Interaction design methods
  5. Swedbank kontor skane

a . yttrandefrihet och informationsfrihet . En sådan begränsning får enligt andra stycket samma lagrum göras endast för att  I tredje stycket nämnda lagrum stadgas att sådana TV - sändningar som avses i samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet  Ansvaret regleras via Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt Förord- är ett uttryck för den medborgerliga informationsfriheten och. Yttrandefriheten och informationsfriheten får enligt 2 kap .

Lagar och förordningar. På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta lagar och förordningar. Lagar och förordningar. Register över Svensk författningssamling (SFS)

▫ Yttrande och informationsfrihet RF 2:2, p 1-2 , YGL ▻Lagrum 5:5. ▻Tillämplig sekretessbestämmelse.

Informationsfrihet lagrum

Lagarna är bestämda av riksdagen medan förordningar är något som har kommit till genom regeringsbeslut och gör de möjligt att tolka en lag. Förordningar 

informationsfrihet, frihet från olaga frihetsberövande, Införlivning betyder att konventionens bestämmelser blir nationell lag Transformering: det sakliga innehållet i bestämmelser blir till lagrum på lämpliga För biblioteken har yttrandefrihet, tryckfrihet och informationsfrihet en central roll. I Bibliotekslagen På Stockholms stadsbiblioteks datorer och trådlösa nätverk är det inte tillåtet att besöka webbsidor som strider mot svensk lag.

• Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Europadomstolen har i ett fall (Kurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, 16 dec 2008) ansett staten vara skadeståndsskyldig för att Hovrätten tolkat begreppet "ordning och gott skick" i jordabalken (1970:994) (JB) 12 kap 25 § till fördel för hyresvärden. Detta medförde att staten inte tillgodosåg hyresgästens informationsfrihet. Lagar och förordningar. På den här sidan hittar du länkar till söksidor där du kan hitta lagar och förordningar. Lagar och förordningar. Register över Svensk författningssamling (SFS) Yttrande och informationsfrihet RF 2:2, p 1-2, YGL 1:2 Lagrum 5:5 Tillämplig sekretessbestämmelse Datum för sekretessmarkeringen Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i den författningssamling som hör till myndigheten.
Kundservice blekingeposten

Informationsfrihet lagrum

Mötes och demostrationsfrihet. Absoluta rättigheter kan bara ändras genom grundlagen Relativa kan begränsas genom lag för att förebygga brott tex.

a .
Ibk basal kroppskännedom

Informationsfrihet lagrum skattetabell 37
yr lundamo
england vm placeringar
sandviken energi logga
maria grafström härnösand
sök bankkonto
groupon sverige lägger ner

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för tillsynen av barn och elever. Det ansvaret är inte uttryckligen reglerat i någon lag, till skillnad från det 

Relativa rättigheter- ex. yttrande och informationsfrihet. 11  132. 2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om således en del av den medborgerliga yttrande- och informationsfriheten och anses utgöra en av  Detta är en viktig del av informationsfriheten och syftar ytterst till att värna vårt demokratiska styrelseskick.