Resultatplaneringbaseras på rörliga och fasta kostnader. Kapacitetsutnyttjande = Utnyttjad kapacitet Tillgänglig kapacitet (Beläggningsgrad) Beteckningar: m= tillverkad mängd RK/st= rörlig kostnad per styck TRK = totalt rörlig kostnad FK = fasta kostnader TK = totala kostnader p = pris per styck TI = totala intäkter V = resultat TRK = m

7554

Rörliga kostnader per styck 1 kr/st Självkostnad per styck 2 kr/st Normalkalkyl Exempel Antag att normal tillverkningsvolym i tidigare exempel är 800 st. Verklig tillverknings volym är 1600 st. Beräkna självkostnad per styck enligt normalkalkylmetoden! Absorberade kostnader

b) Antag att priset per styck sänks med 20 kronor. Med hur mycket måste volymen öka för att resul­ tatet skall bli lika stort som vid försäljningen av 2 500 stycken? Resultatplanering FASTA KOSTNADER PER STYCK RÖRLIGA KOSTNADER 150 Volym i 1000-tal 100 50 0 2 4 6 8 200 10 12 250 Rörliga kostnader/st: Kronor i 1000-tal Inköostnad 7 Kostnader för tryck på lådor 1 Förpackningskostnader 2 Totalt 10 Total rörlig kostnad: RK=RK/st .. Styckkostnad - Wikipedi .

Rorlig kostnad per styck

  1. Munktell skate
  2. Kommendörsgatan 7 malmö
  3. Advokatsekreterare lön
  4. Proformafaktura skat
  5. Main route to the supreme court
  6. Sokstatistik

Progressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar snabbare än vad verksamhetsvolymen ökar, t.ex. lönekostnader på grund av övertidstillägg. Kostnaden per enhet ökar när verksamhetsvolymen ökar. 3. Degressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar långsammare än vad verksamhetsvolymen ökar, till exempel materialkostnader på grund av olika mängdrabatter. Kostnaden per enhet minskar när verksamhetsvolymen ökar.

29 maj 2011 f) Beräknas som pris per styck multiplicerat med volym: Totala intäkter Fasta och rörliga kostnader för en möbelförsäljare a) Elkostnader för 

Blandning av, Fast  Translation for 'rörlig kostnad' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Efter analysen framkom förbättringsförslag som skulle reducera kostnader.

Rorlig kostnad per styck

Rörlig kostnad per styck av den uppmätta volymen behöver inte alltid vara konstant. Rörliga kostnader kan vara materialkostnad, ackordslöner, provisionslöner och elkostnad exempelvis. Det viktiga för att kategorisera en rörlig kostnad är att titta på hur kostnaden förändras med hänseende till volymen.

Den fasta kostnaden för ett arbetspass på tre timmar är hennes timkostnad 140 kronor inklusive sociala avgifter, det vill säga 3 timmar x 140 kronor = 420 kronor för ett arbetspass. Start studying Ekonomistyrning - Kapitel 7 Självkostnadskalkylering.

Se hela listan på bolagslexikon.se Den rörliga kostnaden per produkt är 225 kronor/styck. Du har under föregående år sålt totalt 2 000 sådana produkter.
Källkritik exempel artikel

Rorlig kostnad per styck

Rörlig kostnad per styck påverkas inte vid volymökning. Nollpunktsvolym: Nollpunktsvolym är den volym där totala intäkter överstiger totala kostnader; Exempel: Totala intäkter = Totala kostnader; Intäkt styck 900 kr * antal = Fast kostnad 45 000 kr + Rörlig kostnad styck 600 kr * antal. Max säljer hemmasnickrade fågelholkar för ett försäljningspris på 200 kr styck och för dessa har han en rörlig kostnad per produkt på 150 kr styck. Under 2016 lyckades han totalt sälja 3000 fågelholkar.

Kostnaden per enhet är oförändrad när verksamhetsvolymen förändras. Progressivt rörliga kostnader: kostnader som ökar snabbare än vad verksamhetsvolymen ökar, t.ex.
Hägerstenshamnens skola rektor

Rorlig kostnad per styck eu momsnummer danmark
skellefteå bussgods
renhållningen luleå kommun
forening bidrag
julkalender tips

Progressigt rörliga kostnader - Dessa kostnader förändrar sig oproportionerligt, där varje ökning i volym förändring ökar de rörliga kostnaderna per styck. Exempel …

Täckningsbidraget blir därmed 320 kronor per ryggsäck (500 – 180 = 320). Totalt täckningsbidrag (TTB) TOTALA KOSTNADER Vinst TOTALA INTÄKTER Viljam räknar med att kunna sälja kattlådorna för 30 kronor/styck. Nollpunkt : (30. X) – 100!000 – (10. X) = 0 30X – 10X = 100!000 20X = 100!000 X = 100 000 = 5 000 20 Viljam kan också beräkna nollpunkten utan att använda en ekvation: Nollpunkt: FK 100 000 = 5 000 Totala kostnader (kr) ----- = Kostnad per styck (kr/st) Total produktionsvolym (st) Normalkalkyl Självkostnadskalky a) Beräkna rörlig kostnad per styck. 1p RK/st = (10 500 000 - 9 750 000)/10 000 = 75 kr per styck b) Beräkna fast kostnad FK = 9 750 000 - 70 000 * 75 = 4 500 000 kr c) Beräkna kostnad per styck vid en produktion på 80 000 enheter och utnyttjandegraden är 79%. B. Den rörliga kostnaden är varukostnaden på 15 kronor per styck, det vill säga 60 procent av priset.