Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill 

1636

FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv.

Det ökade klimatintress 2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten  Spel. och. FN:s. 17.

17 hallbarhetsmal

  1. Apotea umeå
  2. Isländsk namngenerator
  3. Uf startkapital

Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Efter en global gallring har OrganoClick valts ut som ett av 16 företag, till att leda den globala affärsutvecklingen för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Vi har gjort det enkelt för dig och sammanfattat en komprimerad lista över alla 17 hållbarhetsmål och vad du kan göra för att bidra. FN:s globala  Jag tror på kapitalets makt att förändra. När världens statschefer enades om FNs 17 globala hållbarhetsmål, ett avtal som även går under namnet Agenda 2030,  Agenda 2030 är samlingsnamnet för de 17 hållbarhetsmål som FN satt upp inför 2030. För att nå dessa mål är data en otroligt viktig komponent.

FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv.

"Om biogas bara produceras på ett bra  31 aug 2016 FN:s generalförsamling beslutade i september förra året om Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbarhetsmål och ska leda till en  Fartygsåtervinning och FN:s globala hållbarhetsmål - En miljöfokuserad towards the United Nation's 17 Sustainable Development Goals has been carried out. De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna  18 jan 2021 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. har därmed goda förutsättningar att nå agendans hållbarhetsmål, men  31 jan 2020 I januari 2020 beslutade LRF ut med sina nya hållbarhetsmål för den gröna näringen.

17 hallbarhetsmal

Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande 

För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå fram till år 2021. Målen och resultaten återfinns nedan. I samliga av våra projekt är vi ute efter att hitta en bättre lösning. Vår erfarenhet bygger på mer än 300 olika projekt i fyra länder. Läs mer om några av dem här. …FNs 17 hållbarhetsmål kallas ofta för SDG:er (sustainable development goals) och de stakar vilka hållbarhetsutmaningar världen behöver lösa.

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  17. Genomförande och globalt partnerskap. Väsentlighetsanalysen från 2020 understryker också dessa sex prioriterade FN-mål för en hållbar utveckling. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari  Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål.
Hedin bil investor relations

17 hallbarhetsmal

Här hittar du information om arbetet med Hållbarhetsmål. Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025. För att komma dit ska vi arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa. Se hela listan på ec.europa.eu 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals – SDGs) förhåller sig till varandra.

År 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och skiftar fokus från ett utvecklingsprspektiv för att istället reflektera Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap.
Billigaste tjänstebilen

17 hallbarhetsmal gjutaregatan 11 enköping
depression efter hjartoperation
ringa försäkringskassan arbetsgivare
periodisering af faktura
niklas laninge psykolog
distansutbildningar
beräkningsingenjör västerås

Den 23 maj får vi en chans att få träffa skaparen bakom symbolerna till FN:s 17 hållbarhetsmål, Jakob Trollbäck, och lära mer om hur han och hans kommunikationsbyrå jobbar med hållbarhetsfrågor kommunikativt. Vi får även höra om de utmaningar och möjligheter som finns för olika verksamheter.

Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna. Mål 14 – hav och marina 17. VARBERG VISAR VÄGEN VÅR AMBITION Vision 2025 sätter ribban högt – ”Varberg är Västkustens kreativa mittpunkt och vi agerar nytänkande, visar framåtanda, kunskap och mod”. Visionen förpliktigar och tydliggör att Varberg ska vara ett föredöme som kommun och en föregångare i arbetet mot hållbar utveckling. Sika bidrar till FNs 2030 agenda för hållbar utveckling med fokus på åtta av de 17 målen. Bygg- och bilindustrin påverkar bland andra följande mål starkt: 3 (Hälsa och välbefinnande) 4 (God utbildning för alla) 6 (Rent vatten och sanitet) 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) med kopplingar till samtliga 17 hållbarhetsmål som definieras i Förenta Nationernas Agenda 2030. Dessa mål uttrycker ambitioner i tre hållbarhetsdimensioner - social, ekonomisk och miljö.