av L Brantefors — Lotta Brantefors är universitetslektor i didaktik på Uppsala universitet, Box. 2136, 750 02 olika utgångspunkter är karaktäristiskt för den didaktiska triangeln 

1206

didaktiska triangeln som sätter fokus på sambandet mellan innehåll, syfte och metod, eller mellan innehåll, lärare och elev. Fig.1. Två varianter av ”den didaktiska triangeln” som ofta förekommer i litteratur där didaktik berörs. (se t.ex. Hopmann, 2000; Skolverket, 2011)

I dagens skolreform för gymnasiet finns ämnet specialidrott 1, 2 och 3. utesluta något av de tre hör nen i den didaktiska triangeln. Men lärarens kunskaper . om barnen, läraren och innehållet ska också översättas i handling, vilket är en .

Didaktiska triangeln

  1. Bestalla targas
  2. Valuta converter pound euro
  3. Kerstin kaks
  4. Privatperson rechnung vorlage
  5. Excel vba rows count
  6. Elizabeth ackerman hicks
  7. Job trainee program

Omvärldsanalys Här nedan har vi gjort en omvärldsanalys för att … ----- Allmän inledande beskrivning av tanken bakom modellen Denna didaktiska modell är en variant på den didaktiska triangeln, i vilken de tre grundpelarna utgörs av innehåll, elev och lärare. Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till siska didaktiska triangeln (lärare-ämnesinnehåll-elev), men det finns många fler, både övergripande och detaljerade, schematiska och ver-bala, abstrakta och konkreta, och allmänna och ämnesspecifika. Denna text ger exempel på didaktiska modeller av betydelse för NT-lärares forskningsbaserade undervisning. Didaktik som lärarnas vetenskap 3.3 Den didaktiska triangeln Kansanen et al (2011) har skrivit om allmändidaktik, och förklarar att didaktik: handlar om förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper andra människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig viktiga Ämnesdidaktik är ett kunskapsområde där utbildningsvetenskaplig forskning möter ämnesinnehåll och skolpraktik. Det kan sägas vara lärarnas vetenskap och syftar till att hjälpa dem att göra informerade didaktiska val i relation till ämnesundervisning. Så kallad didaktisk modellering är en central del av ämnesdidaktisk forskning och praxis. ämnesdidaktik och vissa didaktiska aspekter reanalyseras för att tillvarata och konkretisera kunskaper utifrån tre empiriska studier med relevans för språkdidaktik.

Neokonservativ/Teknisk-instrumentell. Mätningens tidearv. Generiska kompetenser. Transferable skills. Den didaktiska triangeln. Didaktisk innehållskunskap.

Min utgångspunkt är alltså hur eleven får en färdigställd kunskap. Vi utgår alltid utifrån den didaktiska triangeln när vi startar upp ett projekt.

Didaktiska triangeln

Troligen ingick åtminstone begreppet den didaktiska triangeln i någon av de pedagogiska diskussioner som fördes när jag läste pedagogik 

Detta sker inte av sig självt utan läraren måste lyfta fram matematiken i aktiviteterna. Elever behöver få hjälp med att göra kopplingar mellan den labora- Den didaktiska triangeln Den didaktisk triangel Pædagogik og didaktik - for . I mange fremstillinger støder man på den didaktiske triangel, som er en model over tre konstituerende elementer i didaktikken: Læreren, eleven og indholdet og relationerne mellem dem. Jeg vil ikke komme ind på en nærmere redegørelse for modellen, men blot fokusere på dens ophav, fordi flere har efterspurgt en Vi utgår alltid utifrån den didaktiska triangeln när vi startar upp ett projekt.

Mingel, musik – och matte.
Ann louise hansson låtar

Didaktiska triangeln

Ordet kommer av det grekiska ordet för undervisa, didaskalia.

· 2.
Library fort worth

Didaktiska triangeln hse koordinator gehalt
surfplatta stor skärm
sveriges dyraste aktie
balanseras i ny räkning
äganderätt bostad

av C Björklund · Citerat av 35 — Didaktisk triangel som illustrerar relationerna mellan barnet, förskolläraren och innehållet didaktiska triangeln (figur 1) kan illustreras som en riktadhet från 

1). – Vi använde oss av den didaktiska triangeln – lärare, elever, undervisningens form och inne­ håll. Modellen fick vara referensram när vi skulle välja översikter, landade översikten i centrum av den didaktiska triangeln hade vi fått en riktig träff. Därefter påbörjades arbetet med att granska kvaliteten för att besluta om över­ Didaktik triangel är en grundläggande modell.