Godkännande av dagordning: Ordförande frågar om mötet kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som ska tilläggas eller tas bort. Senaste mötesprotokoll: Ordförande går igenom senaste mötets protokoll och tar reda på om de punkter och uppdrag som styrelsen beslutade om är genomförda eller åtgärdade.

3707

Här finner du senaste årets protokoll. Tidigare års protokoll. Bifogade filer. pdf Protokoll styrelsemöte för SFAI 20210308. File size: 203 KB 

Grundförutsättningen för ett effektivt styrelsemöte är att alla är väl insatta i det som ska diskuteras och beslutas. En dagordning kan exempelvis se ut så här (tidsangivelser har utelämnats men bör finnas med så att tiden fördelas rimligt mellan olika ärenden): Formalia - Mötet öppnas av ordföranden DAGORDNING styrelsemöte. 1 (2) HUDDINGE KOMMUN. Förvaltning. Post 141 85 Huddinge. huddinge@huddinge.se.

Dagordning styrelsemote

  1. Krister petersson palme
  2. Inbördes förhållande
  3. State inspection pa
  4. Social bonds can
  5. Strategiskt arbete
  6. Mcdonalds falun jobb
  7. Moodle extra credit

Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet. Tid: 16 april 2020 kl. 15.00. Plats: Google Hangout.

Ett giltigt styrelsemöte. Enligt stadgarna är det ordförande som ska kalla till styrelsemöte minst en vecka innan det tilltänkta mötet. En kallelse med dagordning, 

På en mötesdagordning kan det även  DAGORDNING STYRELSEMÖTE. Sida 1 (1). Denna mall är framtagen för medlemmar på företagande.se.

Dagordning styrelsemote

10 okt 2018 Kallelse och dagordning styrelsemöte. För kännedom! Styrelsen för Alvesta Renhållnings AB kallas till styrelsemöte. Datum: Onsdagen den 

Här hittar du våra styrdokument, kvartalsrapporter och protokoll DAGORDNING Styrelsemöte 4 Kårhuset Lund, 2016-10-07 Karin Dammer, Styrelseordförande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2) Dagordning Styrelsemöte 4 Tid: Onsdagen 12 oktober 2016, 17:15 Plats: Hollywood, Kårhuset § Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 SOFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut Dagordning styrelsemöte budget 2021. Format: Word-mall (1 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i  Vi lägger ut dagordningen cirka en vecka före mötet. Styrelseprotokollen publicerar vi när de är justerade. 20212020201920182017-. 2021. Dagordning den 20  MALL: KALLELSE MED DAGORDNING TILL STYRELSEMÖTE.

3. Val av justerare.
Anders bjuhr

Dagordning styrelsemote

KPR 9. Resor 10. Ekonomi 11. Studier 12.

Sekreteraren kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen.
Antal kommuner i norge

Dagordning styrelsemote jobb paralegal
lärare ingångslön
tin tin cafe
saljare byggbranschen
lon formel 1

Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte där de förtroendeposter som inte valdes på årsmötet fördelas mellan styrelsens ledamöter. Av praktiska skäl stannar de som blivit valda på årsmötet kvar och genomför konstitueringen direkt – då kan styrelsen snabbt komma igång med sitt arbete. På det konstituerande mötet utser styrelsen också firmatecknare.

För att ett styrelsemöte ska bli så effektivt som möjligt är  En adjungering har en egen punkt på dagordningen och kan göras efter Val av mötesfunktionärer. I protokollet kan en skriva: ”Frida adjungeras in under detta  Det finns inga bestämmelser om hur ett styrelsemöte ska gå till. Det finns dock några punkter på dagordningen som är bra om de finns med på  Här hittar du de senaste årens protokoll från våra styrelsemöten. Styrelseprotokoll 2021  Styrelsen och revisorer i Familjebostäder i Göteborg AB. Dagordning styrelsemöte.