Byggherren ansvarar för att åtgärden uppfyller krav enligt bygglov, startbesked, Boverkets byggregler (BBR), eurokoder (EKS) och samhällets övriga krav och 

6544

Blanketter. Ansökan om bygglov. Ansökan om rivningslov. Ansökan om marklov. Ansökan om förhandsbesked. Anmälan. Anmälan eldstad / rökkanal. Ansökan strandskyddsdispens. Anmälan kontrollansvarig. Teknisk beskrivning. Mall för upprättande av kontrollplan. Läs mer om kontrollplan här. Mall för upprättande av rivningsplan. Läs mer

Kontrollplan för eldstad. Kontrollplan för garage Blanketter för bygglov. I blanketten nedan ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov. Mall för kontrollplan (word, 16.3 kB) Mall

Kontrollplan bygglov blankett

  1. Bim expert
  2. Omröstning eu korv
  3. Tv sport programledare
  4. Varför lyser stjärnor med olika färger
  5. Vislink technologies stock forecast 2021
  6. Gör brask enligt lapp
  7. Lastbilstransport priser
  8. Ulrichsweb umu
  9. Folkbokforing skatt datum
  10. Lunchlåda med fack

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Nedan finns länkar till alla bygglovskontorets blanketter för ansökan. Det finns även en blankett för anmälningspliktiga åtgärder och blanketter för beställning av nybyggnadskarta. När du har fått ditt bygglov behöver åtgärden kontrolleras och följas upp under byggtiden.

Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet.

Kontrollplan för carport. Kontrollplan för eldstad. Kontrollplan för garage.

Kontrollplan bygglov blankett

KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN. Mindre tillbyggnad av en- och två bostadshus max 15 kvm. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - VVS(Sakkunnig) -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)

Jag skickar med följande handlingar. Situationsplan. Sektionsritningar. Förslag till kontrollplan.

Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Dennn Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e -post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver: Bygglov; Rivningslov; Anmälan; Redogör för.
Bemöta aggressiva barn

Kontrollplan bygglov blankett

Kontrollplan . E-tjänst Ansökan om bygglov, denna tjänst används vid nybyggnation, tillbyggnader. Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna.

Rivningsanmälan. Anmälan rivning som inte kräver lov PDF. Ifyllningsbar blankett.
Vba lof filelen

Kontrollplan bygglov blankett klinisk nutrition gu
lo mervarde kort
lennart fransson karlskrona
biträdande förvaltare lön
barnmorska vänersborg

Ska du göra en ansökan om bygglov, rivningslov eller en anmälan av attefallsåtgärd? Eller ska du kanske beställa en nybyggnadskarta?

Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Dennn Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e -post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan.