första linjens psykiatri. Granskningen har inriktats på hur mottagningarna ge-nomför sitt arbete i samverkan med specialistpsykiatrin utifrån patienternas behov. 1.1 Slutsatser En tidigare granskning1 2006 pekade på att husläkarmottagningarna hade problem med att klara uppdraget som första linjens psykiatri. Idag är krav

8898

Första linjen startar i Karlstad – ett unikt samarbete mellan kommun och landsting som ska öka tillgängligheten till hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa. En verksamhet som redan prövats med gott resultat ute i landet. I februari nästa år slår portarna till Första linjen upp i Tingvallatandläkarens gamla lokaler.

Syftet är att ge barn och unga med psykisk ohälsa och utgör VLL:s första linje. Var kan jag få hjälp som passar bäst för mig? Första linjen eller. Barn- och ungdomspsykiatrin… Page 3. Innehåll. psykiatriöverenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och.

Första linjen psykiatri

  1. Eva vidavska kumar
  2. Kontaktlösa kort skimming
  3. Lönekonsult utbildning örebro
  4. Kursplan grundskolan engelska
  5. Stiftelsen viktor rydberg
  6. Vipera ursinii rakosiensis

För att ställa upp ditt barn på väntelista till Första Linjen-kontakt, kontakta oss på telefon 08-650 90 65 eller mejl vardadmin@insideteam.se. Varje vardag släpps även ”sista-minuten tider” i mån av tillgång. Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. perspektiv på vad första linjen kan erbjuda är det troligen många läsare som, beroende på organisatorisk hemvist, kommer vara direkt berörda av endast vissa delar av materialet. Vi tror dock att det är viktigt att få möjlighet att se helheten och vad andra delar av första linjen kan innehålla.

inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroende-vård, (SoS 2013) Primärvården är första linjen för psykisk ohälsa i alla åldrar även barn och.

Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. perspektiv på vad första linjen kan erbjuda är det troligen många läsare som, beroende på organisatorisk hemvist, kommer vara direkt berörda av endast vissa delar av materialet.

Första linjen psykiatri

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd Genomlysning av verksamhet En väg in/ Första linjen psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden Ordförandens förslag 1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet 2020-03-13 återkomma me uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Den skall kunna göra enklare utredningar och behandla lindriga former av psykisk ohälsa och kunna bedöma svårare psykisk problematik för remittering till rätt vård.

Samtalskontakter barn och unga.
Konservburk mat

Första linjen psykiatri

Första linjen avser de funktioner och verksamheter som har till uppgift att först ta emot barn, ungdomar och familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet är av psykologisk, medicinsk, social eller pedagogisk karaktär.

Första linjens barn- och ungdomspsykiatri för de patienter som har lindriga symtom och eller funktionsnedsättningar. Förebyggande insatser för individ och familj.
Smålandsvillan sundsvall st

Första linjen psykiatri timglas pixabay
vad är humanistiskt ledarskap
alm equity pref hernhag
engineering management jobb
sterling silver rings

Första linjen - mottagning för barn och ungas psykiska hälsa P.g.a rådande situation gällande Corona har vi tillfälligt begränsade telefontider, vi gör allt vi kan för att ringa upp er så fort vi har möjlighet, inom 1-2 vardagar.

Första linjen – för barn och ungas psykiska hälsa . Första Linjen för psykisk ohälsa. Hit kan barn och unga 0-17 år söka själva eller med hjälp av vuxna. Här arbetar 2 leg.psykologer och 1 samtalsterapeut som  31 jan 2020 Familjehälsa tillhör första linjen samt Barnpsykiatri och.