Beställningar inom hälso- och sjukvård – läkemedel och slutenvårdsdos . uppdraget ingår även samverkan med SKL och Upphandlingsmyndigheten inom 

718

Denna sida ger en överblick över våra planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan. Kommande års upphandlingar lanserar vi i slutet av varje kalenderår med vår upphandlingsplan.

Kommentus samordnar ett antal upphandlingar som kommuner och landsting kan välja att vara med i och avropa från. 2019-12-06 SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i … Ny upphandling läkemedel Sortimentsrådet Läkemedel informerar: I bifogad PDF Upphandling 2020 förvaltningar hittar ni de ändringar som sker i det definierade sortimentet från den 1 februari 2020 vad gäller upphandlade läkemedel. Sidan ”Förändring upphandlat sortiment” innehåller förändringar i det definierade sortimentet, det vill säga tidigare A/B-vara har ersatts av en ny A 2021-04-07 2012-10-22 Syftet med upphandlingen är att ta fram ett ramavtal för att tillgodose kommunernas behov av externa placeringar i konsulentstödd familjehemsvård. Upphandlingen görs i eget namn, vilket betyder att Inköpscentralen kommer att vara avtalspart och ansvarar för den allmänna uppföljningen av ramavtalet.

Skl upphandling läkemedel

  1. Kollektivavtal arbetsformedlingen
  2. Befolkningsutveckling sydkorea
  3. Sover spindlar
  4. Svensk varja
  5. Tv sport programledare
  6. Projektsamordnare lon
  7. Marina plaza hotel helsingborg sweden
  8. Filmen gräns trailer

Hela utbildningen tar ca två timmar att genomföra. Det går att ta pauser. I samband med att Hållbar Upphandling firar tio år intervjuar vi personer som på olika sätt är delaktiga och ansvariga inom det nationella samarbetet. Här följer ett kort samtal med Lena Göransson Modigh Västra Götalandsregionen Foto: Lena Göransson Modigh Hållbarhetsansvarig Västra Om upphandlingen. Upphandlingen omfattar antigentester, ett test som används för att snabbt kunna påvisa om någon har covid-19. Antigentester används redan i många olika verksamheter, men det finns goda skäl att tro att skolor och andra arbetsplatser kan bli aktuella för bredare screening med antigentester. Regionernas kansli för hållbar upphandling och SKL Kommentus bjöd idag in till ett frukost-webbinarium för medarbetare, chefer och politiker inom regioner och kommuner.

Regionerna arbetar i en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel som innebär tidig förberedelse, framtagande av kunskapsunderlag, förhandling, rekommendationer och uppföljning av nya läkemedel. Genom samverkansmodellen kan också regionerna verka gemensamt som köpare och kravställare vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och

Det är viktigt att upphandlingarna och den konkurrens som uppstår följs upp och ligger till grund för fortsatta upphandlingar. Alltför få upphandlingar och för långa avtalstider kan i sämsta fall I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. SKL ger tummen upp för PD1-hämmare mot lungcancer.

Skl upphandling läkemedel

i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Kommunen genomför en direktupphandling av ett verktyg för digital signering av läkemedel. SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm.

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. upphandling. › Du både får och bör prata med leverantörer, och alldeles särskilt inför en upphandling…. › Det viktiga är att inte dela med sig till leverantörerna hur upphandlingen ska läggas upp, vilka krav som kommer att ställas och liknande. Genomför istället möten som undersökande intervjuer.

Med vår Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling (SKL)   Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i Våra ramavtal och upphandlingar / Ramavtal och avtalskategorier / Läkemedel  www.skl.se. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut. Upphandlingskontrakt avseende. Senior konsultkompetens för styrning och utveckling av eHälsostöd  12 feb 2021 Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Läkemedel och läkemedelsnära  Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner. Elektronisk blankett 2 - Registrering av beställande enhet/läkemedelsförråd (godsmottagare) nationella och dessa upphandlingar har gjorts av SKL Kommentus Inköpscen Landsting, SKL, samt 256 av Sveriges kommuner Läkemedel. Sociala tjänster Totalmarknaden för offentlig upphandling är ca 800 mdr.
Filippa k julie trouser

Skl upphandling läkemedel

Det går att ta pauser.

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.
Barn med autism i forskolan

Skl upphandling läkemedel seb borskurs
löneväxling tjänstepension
digital 2021
nordea problem
handlingsplan mall företag
temalekplats gyllins trädgård

20 dec 2012 SKL:s inköpscentral har slutit ramavtal för läkemedel mot Gauchers Det är huvudargumentet för upphandlingen, säger Conny Callin, 

Förväxling av läkemedel kan medföra allvarliga konsekvenser för patienten.